July, 2016

"Unmanned Aerial Vehicle payload design and prototype manufacturing"

 

"UAVFACTORY" LTD by 01/07/2016 has launched a research on "Unmanned Aerial Vehicle payload design and prototype manufacturing".  

 

SIA „UAVFACTORY” ar 01.07.2016. ir uzsākusi pētījumu „ Bezpilota lidaparātu lietderīgo kravu izstrāde un testēšana”. Projekta numurs – Līgums Nr.1.2.1.1/16/A/008. Pētījums tiek īstenots projekta Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs ietvaros. Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centra (VITEKC) izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni: Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi; Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi; Viedā enerģētika un transports. Projekts tiek īstenots 2016.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR.

http://esfondi.lv/upload/00-logo/logo_2014_2020/LV_ID_EU_logo_ansamblis/LV/RGB/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.jpg 

UAV Factory LTD

Jaunbridagi 1, Marupe, LV2167, Latvia

info@uavfactory.com
http://www.uavfactory.com/

 

Follow Us on http://icons.iconarchive.com/icons/fasticon/iphone-style-social/256/Twitter-icon.pnghttp://vcubework.com/wp-content/uploads/2010/08/icons_linkedin.gifhttp://www2.myacpa.org/images/stories/Facebook-icon.png