November 30, 2017

"Unmanned Aerial Vehicle payload design and prototype manufacturing"

 

"UAVFACTORY" LTD by 30/11/2017 has finished a research on "Unmanned Aerial Vehicle payload design and prototype manufacturing".  

 

SIA „UAVFACTORY” ar 30.11.2017. ir noslēgusi pētījumu „ Bezpilota lidaparātu lietderīgo kravu izstrāde un testēšana”. Projekta numurs – Līgums Nr.1.2.1.1/16/A/008. Pētījums tika īstenots projekta Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs ietvaros. Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centra (VITEKC) izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni: Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi; Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi; Viedā enerģētika un transports. Projekts tika īstenots 2016.gada 1.jūlija līdz 2017.gada 30.novembrim.

http://esfondi.lv/upload/00-logo/logo_2014_2020/LV_ID_EU_logo_ansamblis/LV/RGB/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.jpg 

UAV Factory LTD

Jaunbridagi 1, Marupe, LV2167, Latvia

info@uavfactory.com
http://www.uavfactory.com/

 

Follow Us on http://icons.iconarchive.com/icons/fasticon/iphone-style-social/256/Twitter-icon.pnghttp://vcubework.com/wp-content/uploads/2010/08/icons_linkedin.gifhttp://www2.myacpa.org/images/stories/Facebook-icon.png